Mindfullness för barn

Jag har egna barn och upplever deras vardag varje dag. Det är stora barngrupper på förskolan, tempot är högt och ljudvolymen är många gånger öronbedövande.

Skolsituationen är tuff för många barn, det är en stressig miljö och pressen på prestation gör sig påmind från många håll. De ska helst vara på topp hela tiden i skolan, koncentrera sig på arbetet, vara aktiva i diskussioner vid rätt tillfälle, ta ansvar för läxor. Många barn och ungdomar har en eller flera idrottsaktiviteter där de ska prestera.

Det är relationer till kompisar, lärare, tränare, syskon, föräldrar, styv/bonusföräldrar och eventuella nya syskon i en ny familjekonstellation och det är inte alltid lätt. Samtidigt som allt detta ska fungera så är många barn och ungdomar ständigt uppkopplade mot nätet. Alla sociala medier som kan ställa till med både det ena och andra. De är kort sagt under ständig press.

Vi som vuxna måste ta vårt ansvar och ge våra barn och ungdomar de verktyg de behöver för att klara av allt. Hjälpa dem att lära känna sig själva. Stanna upp och reflektera över vad de gör, vilka de är. Mindfulness hjälper våra barn och ungdomar att hantera känslor, koncentrera sig, visa medkänsla mot sig själv och andra men framför allt så hjälper vi dem att nå sin fulla potential, att leva livet fullt ut och den absolut bästa plattformen inför framtiden.

Tidsbokning / Kontakta mig, klicka: HÄR