Coaching

Vi har alla något vi vill uppnå, ett mål, en dröm. Du kanske behöver hjälp att finna balansen i livet och få in mer livsglädje i tillvaron. I våra coachingsamtal motiverar jag dig att nå de mål som du satt upp, vilka mål du än har. Du har alla svar inom dig och jag ställer frågorna som öppnar upp möjligheten för utveckling och vägen mot dina mål.

Genom coaching får du ökad självinsikt och höjt medvetande om dina egna handlingar och tankemönster. Vi synliggör fler alternativ och nya lösningar. Vi finner nya vägar och möjligheter. Allt finns inom dig.

Jag arbetar enligt de riktlinjer som ICF har satt upp för coacher.

Med coaching når du dina mål snabbare.

Tidsbokning / Kontakta mig, klicka: HÄR